سیم و کابل ایوان

استاندارد: ISIRI 3569-1

عایق: PVC

روکش : PVC

هادی: مس آنیل شده تابیده منظم

ولتاژ اسمی : ۰٫۶/۱kv