نمایشگاه صنعت ساختمان، سالانه در استان‌های مختلف برگزار می‌شود. در سال جاری، شرکت ایوان طی برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در استان های مختلف حضور فعالی داشته است و به خوبی در نمایشگاه‌های برگزار شده در استان‌های لرستان و هرمزگان درخشیده‌است.

تصاویری از نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان برگزار شده در استان لرستان-خرم‌آباد

حضور شرکت سیم و کابل ایوان در یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان لرستان – خرم آباد????

نمایشگاه صنعت ساختمان ایوان استان لرستان

 

نمایشگاه صنعت ساختمان ایوان استان لرستان.jpg2

 

نمایشگاه صنعت ساختمان ایوان استان لرستان.jpg3

تصاویری از حضور فعال شرکت ایوان در نمایشگاه برگزار شده در استان هرمزگان-بندرعباس

حضور شرکت سیم و کابل ایوان خراسان در هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان هرمزگان – بندرعباس????

نمایشگاه صنعت ساختمان ایوان استان هرمزگان

 

نمایشگاه صنعت ساختمان ایوان

 

نمایشگاه ایوان استان هرمزگان