شرکت سیم و کابل ایوان همواره در تلاش است تا تمامی اطلاعات مورد نیاز شما را در رابطه با انواع سیم و کابل در اختیار شما قرار دهد. در راستای این‌ هدف کاتالوگ محصولات ایوان کابل برای شما طراحی شده‌ است.

در ادامه تصاویر این کاتالوگ را مشاهده خواهید کرد.

همچنین فایل کامل آن را نیز برایتان قرار داده‌ایم، حتما آن را دانلود کنید.

کاتالوگ محصولات شرکت ایوان کابل

تصاویر کاتالوگ محصولات ایوان کابل

کاتالوگ محصولات ایوان کابل - کابل قدرت
سیم افشان - 2
کاتالوگ محصولات ایوان کابل - کابل ثابت زمینی
سیم نیمه افشان - 2
کاتالوگ محصولات ایوان کابل - سیم مفتول
کاتالوگ محصولات ایوان کابل - سیم نایلون
کاتالوگ محصولات ایوان کابل - کابل کولری
کابل جری دار
کابل کواکسیال
کاتالوگ محصولات ایوان کابل - کابل افشان

کابل شیلدار
کابل شیلدار - 2
کاتالوگ محصولات ایوان کابل - کابل ثابت زمینی
کابل ثابت زمینی - 2
کاتالوگ محصولات ایوان کابل - کابل قدرت
کابل قدرت - 2
کابل جوش
کابل کنسانتریک

دانلود فایل کامل کاتالوگ شرکت سیم و ایوان

کاتالوگ محصولات شرکت ایوان کابل