چین نه‌تنها بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس جهان در 10 سال گذشته بوده بلکه در همین دوران بزرگ‌ترین تولیدکننده مس کاتدی جهان نیز بوده است. اما مشکلات پیشِ روی صنعت معدن‌کاری این کشور، جایگاه اول چین در تولید کاتد را با چالش مواجه خواهد کرد.

چالش‌های پیشِ روی تولیدکنندگان مس چین
به گزارش «مس پرس» به نقل از CRU در دهه گذشته، چین به بزرگ‌ترین تولیدکننده کاتد مس تبدیل شده است. با این حال، تولیدات معدنی این کشور به مراتب کمتر از تقاضای بخش ذوب و پالایش است. کمبود منابع داخلی، شاخص کلیدی در محدود کردن تولید معدنی این کشور به حساب می‌آید. چین همچنین به دلیل مشکلات زیست‌محیطی، قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده که منجر به افزایش هزینه‌های صنعت مس می‌شود.

طی 10 سال گذشته، چین به بزرگ‌ترین تولیدکننده کاتد مس در جهان تبدیل شده است تا بدین ترتیب نیازهای وسیع صنایع فلزی خود را تأمین کند. تولیدات مس معدنی در چین رشد بسیار بالاتری نسبت به میانگین جهانی دارند و این کشور دومین مشارکت‌کننده بزرگ در رشد جهانی تولید مواد معدنی طی سال‌های 2000 تا 2017 بوده است. حمایت‌های دولتی، این رشد تولید را رونق داده است؛ چرا که این کشور مس را به عنوان یکی از فلزات استراتژیکِ ملی در نظر گرفته است. تقریباً تمام معادن بزرگ و متوسط چین توسط تیم‌های اکتشافی و کمپانی‌های دولتی کشف و اداره می‌شوند. بخش معدن چین دارای ظرفیت حدود 1.8 میلیون تنی است که در مقایسه با نیازهای رو به رشد واحدهای ذوب آن، کسری قابل توجهی دارد. کمبود منابع، همراه با سطح پایین عیار کانه‌ها و محصولات جانبیِ محدود، موجب کاهش ظرفیت تولید و همچنین تقلیل سودآوری واحدهای معدنی داخلی شده است. در واقع، بسیاری از واحدهای مس معدنی این کشور در منحنی هزینه معدن‌کاری مسِ مؤسسه CRU در بالای صدک نودم قرار دارند. کاهش قیمت مس هم در سال 2015 و اوایل سال 2016 موجب شد تا برخی از این واحدها که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، به ورطه تعطیلی کشیده شوند.