سیم و کابل ایوان

بررسی سیم های انعطاف پذیر

استاندارد: 60227 IEC 02 یا ISIRI(607)02

ولتاژاسمی: 750/450v & 500/300v  

ساختمان: هادی از جنس مس

                 عایق از جنس PVC

موارد مصرف: این نوع سیم ها برای نصب داخل وسایل برقی و نیز حفاظت سیستمهای روشنایی ، درمحیط های خشک ، درون لوله ها و زیر و روی گچ مناسب است .