معرفی کابل قدرت

استاندارد: ISIRI 3569-1

ولتاژ اسمی : 0.6/1kv

عایق: PVC

روکش : PVC

هادی: مس آنیل شده تابیده منظم