معرفی سیم ارتینگ

استاندارد: ISIRI(607)06, 02/IEC227

ولتاژاسمی: 300/500v & 450/750v  

ساختمان: هادی از جنس مفتول مسی نرم

عایق: از جنس PVC

موارد مصرف: در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی

استفاده از آن بطور مستقیم زیر گچ مجاز نمی باشد.