سیم و کابل ایوان

معرفی سیم های افشان

استاندارد: ISIRI(607)06, 02/IEC227

ولتاژاسمی: 300/500v & 450/750v 

ساختمان: هادی از جنس مفتول مسی نرم

عایق: از جنس PVC

موارد مصرف: در محل های خشک برای اتصالات مدارهای روشنایی و فرمان های الکتریکی

استفاده از آن بطور مستقیم زیر گچ مجاز نمی باشد.

 

سیم افشان سیمی است که دارای یک رشته بوده و هادی بکار رفته در آن از جنس فلز می باشد.

البته سیم‌های افشان انواع مختلفی دارند و هادی بکار رفته در آنها نیز به همین ترتیب متفاوت می باشند.

اما استاندارد سیم افشان حکم می کند که این هادی از جنس مس باشد.

اما چیزی که در بازار مشاهده میکنید در عمل متفاوت با چیزی است که استاندارد سیم افشان حکم میکند.

در بازار سیم های افشان با هادی های مسی ، آلومینیومی و همچنین هادی آلومینیومی پوششی با مس وجود دارد.

هم چنین برخی از تولید کنندگان داخلی در هادی درونی آهن می افزایند که در مقاومت سیم تاثیرگذار می باشد.

تمامی مدل های یاد شده به جز سیم ها با هادی مسی غیر استاندارد می باشد.

گاهی افزودن این آهن و در نتیجه ی آن تغییر مقاوت سیم موجب افزایش حرارت سیم و از بین رفتن آن می شود.

استفاده از سیم های تقلبی و بی کیفیت باعث صدمات و خسارت های جبران ناپذیری در آینده خواهد شد.

بسیاری از آتش سوزی ها و اتصالات الکتریکی به دلیل استفاده از همین سیم های نامرغوب رخ می دهد.

دلیل دیگر استفاده از این سیم ها قیمت پایین آن ها می باشد.

یکی از مشخصات سیمهای افشان ولتاژ نامی آن ها می باشد.

بر اساس این این معیار سیمهای افشان به دو دوسته ی کلی تقسیم می شوند:

سیم های افشان با ولتاژ 300/500 ولت و 450/750 ولت