استاندارد: ISIRI(607) 42, IEC 227

ولتاژ اسمی:  300/300v

ساختمان: هادی از جنس مس تابیده شده با قابلیت انعطاف پذیری

عایق: از جنس PVC

موارد مصرف: برای ارتباط وسایل الکتریکی قابل حمل در محل هایی که فشار مکانیکی کمی وجود دارد
استفاده در دمای بالا مجاز نمی باشد.